dinsdag 9 juni 2015

The finish line deel 3

De laatste fase van de minor stond voor ons dot in teken van afronding. Voor sommige van ons niet alleen voor de minor, maar ook voor de studie. We hebben vanaf het begin als een team gewerkt, ondanks dat we elkaar niet kenden hadden we allemaal vaardigheden waardoor we elkaar sterker maakten. Ons overleg is meestal kort en krachtig met een duidelijk doel welk voorkwam uit een visie.

Ondanks dat we al snel klaar waren met een aantal producten en niet heel erg veel te doen hadden in de laatste periode hebben we veel contact gehad. We hebben vooral kritisch gekeken naar wat we tot nu toe hadden gemaakt met als doel een kwaliteitsproduct leveren. Dat wij hierbij ook allen de minor snel wilden afronden zorgde voor een duidelijke lijn waarin we elkaar goed konden ondersteunen en vrij laten. We hebben constant vertrouwen in elkaar gehad en geduld als er iets niet lukte. Als iemand een lastige periode had, dan namen andere iets van het werk over.

Juist door elkaar te ondersteunen en te helpen hebben we een idee kunnen ontwikkelen waardoor onze pilotopdracht naadloos aansloot op ons eindproject. De pilotopdracht heeft de basis gelegd en voor ons duidelijk gemaakt waar onze vaardigheden als team en individu liggen. Ik ben het dan ook met mijn teamgenoten eens dat het zonde zou zijn om dit dot na de minor te beëindigen. Ik denk dat we samen nog veel meer kunnen presteren, helemaal als de tijdsdruk wegvalt denk ik dat we nog meer kunnen presteren.

Daarnaast is de doelgerichtheid van ons DOT een kracht waardoor we snel en gerichte prestaties konden leveren. We hebben veel gewerkt via hang-outs en daarbij mooie producten geleverd waar we trots op mogen zijn, natuurlijk zijn we dat ook. Een taakverdeling hadden we snel uitgewerkt en daarna waren we ook niet te beroerd om kritisch naar elkaars werk te kijken met als doel een goed product te leveren.

Ik denk dat we als DOT ook goed hebben geluisterd naar wat de wensen van collega's om ons heen zijn. Hierdoor hebben we een product kunnen leveren dat aansloot op onze pilot en op de actualiteit in het onderwijs.

We hopen na de minor nog meer te werken aan onze website en producten:


http://wbjlerenenict.webwetenschap.nl/

The finish line. Deel 2

Langzamerhand komt het eindpunt in zicht. Een aantal onderdelen van deze minor zijn klaar of bijna klaar. De pilotopdracht is ingeleverd en positief beoordeeld. Ook het tentamen is voldoende.
Het eindproduct moet op de komende studiedag worden gepresenteerd. Deze staat inmiddels ook al gereed.

Ik ben super blij met ons DOT. We vullen elkaar prima aan. Drie hele verschillende persoonlijkheden met elk zijn eigen kwaliteiten. Dat kan niet anders dan een goed eindproduct opleveren.
Wouter is degene die leuke ideeën heeft en vaak het DOT bij elkaar roept. Hij zorgt er voor dat alles af is en dat iedereen datgene doet wat afgesproken is. Hij is de rust van ons team.
Diegene die gelijk toetsen laat rammelen als er ideeën door Wouter of mijzelf worden genoemd is Jacko. Hij is super vaardig met allerlei vormen van ICT en typt terwijl we aan het brainstormen zijn. Het ging zelfs zover dat tijdens een contactdag we aan het overleggen waren en ik toen vroeg of we aantekeningen moesten maken, “nee”, zegt Jacko, “het staat er al in, het is al klaar”.
Mijn eigen inbreng is ook een uitvoerende. Toen we op het idee kwamen om workshops te organiseren was ik er in mijn hoofd al mee bezig. Vrij snel waren de documenten hiervoor klaar en konden de workshops worden gegeven. We hebben dit trouwens met plezier gedaan.
Waar ik nu zorg voor moet dragen is dat alles ingeleverd word en op tijd. Omdat ik met meerdere dingen tegelijk bezig ben zou dat nog wel eens een pijn puntje kunnen blijken te zijn. Ik moet in ieder geval nog reflecties maken. Voor de rest hoop ik het te horen op de contactdag van juni.
Eigenlijk zou ik het DOT na de minor wel in stand willen houden, super inspirerend.


Bert Haan

zondag 7 juni 2015

The finish line

Bijzonder om aan het eind van deze periode terug te kijken op de verrichtingen van ons DOT. Vooral omdat ik mij realiseer dat we elkaar begin februari voor het eerst ontmoetten en als DOT startten. Nu vijf maanden later sluiten we de minor Leren en ICT af en stopt in die zin ook ons DOT. Wat ik mooi vind is dat we een product achterlaten dat een bijdrage kan leveren om docenten net over de drempel te trekken om ICT binnen de onderwijspraktijk toe te passen.

De kracht van ons DOT vond ik de no nonsense mentaliteit: we wilden een goed product op een effectieve manier. De agenda's waren bij alle DOT leden al goed gevuld met studie en werk: een goede reden om met het online samenwerken te oefenen. Ik vond Google Hangouts een erg handig en praktisch medium. Snel en makkelijk in gebruik. In combinatie met WhatsApp een sterke combi.

De kracht van ons DOT was dat we elkaar in onze kwaliteiten goed aanvulden. Dit kwam bij de eerste contactdag al naar voren: we kwamen snel tot een plan en een taakverdeling. Bij de pilotopdracht hebben we redelijk zelfstandig de taken uitgevoerd: contact via WhatsApp en Dropbox voor het bewerken van documenten.
Hangouts kwam daar later bij: de Pecha Kucha hebben we tijdens een Hangouts sessie in grondlijnen in elkaar gezet. Een week later kon deze via Hangouts worden afgelakt en worden gepresenteerd in real life.

Met het project voorstel en het project hebben we veel gebruik gemaakt van Hangouts. Op de contactdag in Zwolle het project in grote lijnen uitgezet en een start gemaakt met de bouw van de website. Met een resultaat waar ik erg tevreden over ben.
Het mooie van het DOT vind ik dat we door gebruik te maken van de feedback naar aanleiding van onze presentatie een mooie follow-up konden bedenken wat ons eindproduct tot een compleet product maakt.
Als DOT hebben we een product afgeleverd wat een bijdrage kan leveren om docenten net dat duwtje te geven om ICT in het onderwijs te gaan toepassen. Niet omdat het om ICT gaat, maar om de vele mogelijkheden die ICT biedt om binnen het onderwijs te differentiëren en leerlingen op een persoonlijke wijze keuze en verdiepings stof aan te beiden.


vrijdag 17 april 2015

Week 8 en 9 April 2015

De afgelopen weken heeft het DOT het erg druk gehad. We hebben de tentamen periode gehad en belangrijke afspraken gemaakt voor onze eigen studie.

Tussendoor hebben we wel veel overleg gehad via hangout of de telefoon. De samenwerking verloopt nog steeds goed. We maken afspraken en spreken elkaar ook aan als er iets onduidelijk is. We hebben hard gewerkt aan het afronden van de pilotopdracht, het ging voornamelijk over het verwerken van de feedback in het document. Dit is ondertussen gedaan en we hebben veel vertrouwen in de presentatie van de pilotopdracht.

We durven rustig te zeggen dat onze samenwerking nog steeds erg goed verloopt. Een voorbeeld is het maken van de Pecha Kucha via hangout. De eerste 10 dia's werden snel bij elkaar gezet waarna we besloten op een later moment verder te gaan. De dia's werden tijdens het hangout gesprek met intensief overleg op een rij gezet. We vonden het erg belangrijk dat er ook ruimte voor humor in de Pecha Kucha zit dus dat hebben we ook verwerkt. We hebben daarna een afspraak gemaakt dat de feedback van onze collega's op de workshop eerste verwerkt zou worden. Dat is afgelopen maandag allemaal gebeurt en daarna hebben we de pecha kucha afgerond.

Omdat we alle drie graag snel de opdrachten af willen ronden, de kwaliteiten van elkaar benutten en de tijd nemen om naar elkaar te luisteren is ons werkproces snel en voor ons in ieder geval duidelijk. Dat we verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor de afspraken die we onderling maken heeft ook een positieve invloed op onze samenwerking.

We hebben ons eindproject al in ons hoofd en deze sluit naadloos aan op onze pilotopdracht. De volgende stap voor ons is om in de komende weken te zorgen dat wat wij in ons hoofd hebben duidelijk op papier komt. Hier hebben we alle drie het volste vertrouwen in.

zaterdag 28 maart 2015

Zevende week 28 maart 2015Ik wil beginnen met een afbeelding van Robert Gonsalves, waar ik binnen mijn lessen godsdienst levensbeschouwing vaak gebruik van maak. In samenwerken en ontwikkelen van ideeën is wat je op het eerste gezicht ziet niet altijd de hele werkelijkheid. Het vraagt af en toe even terugtrekken, beschouwen van een afstand om vervolgens een meer compleet beeld te zien en dingen te ontdekken waar je je nog niet van bewust was. 

Afgelopen week hebben we een poging gedaan om via Google Hangouts elkaar te ontmoeten. De oorspronkelijke afspraak van maandag  kon niet doorgaan: er was bij een van de DOT-ters een kink in de kabel gekomen. De volgende dag in de avond een tweede poging, lukte uiteindelijk niet om met z'n drieën elkaar te ontmoeten. Via de App van de groep verdere werkafspraken gemaakt. De app Eduapp wordt toegevoegd en er is een workshop in de maak. De Pecha Kucha wordt voorgekookt en komt 11 april uit in de steigers.

De Eindopdracht wordt een website waar docenten praktisch easy-to-use programma's voor het onderwijs kunnen downloaden inclusief een workshop/ instructie zodat ze het in de praktijk kunnen toepassen. De insteek is gratis programma's die eenvoudig en direct toepasbaar zijn in de onderwijspraktijk en iets toevoegen aan het niveau van onderwijs. Een eerste opzet van de website is al gereed. 

Afgelopen maandag viel het tentamen op de digitale mat, daar wordt individueel hard aan gewerkt.
Voor komende maandag is er een afspraak via Hangouts om elkaar te treffen en de puntjes op de I te zetten.

Ik zag de reactie van Rina op onze blog en wil een eerste voorschot doen om vanuit de theorie naar ons product te kijken. Goed om dit maandag in Hangouts nog even te bespreken.
Vanuit TPACK kijkend naar het product wat we voor ogen hebben wil ik de 7 categorieën langsgaan.

TK: Wie kiezen ervoor om niet-complexe tools aan te bieden. die voor gebruikers van een computer geen problemen opleveren. De insteek is wat TK betreft basale computerkennis.

PK: De tooltjes die we aanbieden staan los van de pedagogische en didactische inhoud en bij het gebruiken van tools is de veronderstelling dat de tools ondersteunend zijn aan het leerproces met differentiaties, wat de docent voor ogen heeft.

CK: De tools ondersteunen de overdracht van de kennis die de docent wil overdragen en vragen, niet meer dan anders, goede doordenking van de te bereiken doelen en geven mogelijkheid tot differentiatie.

PCK: De programma's kunnen ondersteuning bieden bij het inzetten van meer gedifferentieerde werkvormen die aansluiten bij het opgebouwde en in ontwikkeling zijnde les-arsenaal van de docent.

TCK: Het mooie van Screencast en EdPuzzle is dat het als een schil om vele tools toegepast kan worden. Het geeft de docent een mooi overaal toepassing war de verschillende gebruikte toepassingen een plaats in kunnen krijgen

TPK: Als docenten bewust bezig zijn of willen gaan met het toepassen van ICT binnen het onderwijs geven deze tools een praktisch en eenvoudig middel om de beschikbare en bekende tooltjes aan te bieden aan de leerlingen. Zowel voor zowel met ICT startende 

TPACK: De tools die wij willen aanbieden verlagen de drempel voor docenten om ICT in te zetten in hun onderwijspraktijk en stimuleren het inzetten van ICT in hun lessen.


Voor komende maandag in Hangouts TPACK en de reactie van Rina bespreken. donderdag 12 maart 2015

Vijfde week 12 maart 2015

Deze week is er weinig contact geweest. We zijn allemaal druk bezig met de invulling van ons onderzoek. De hoofd- en deelvragen moeten bedacht en goedgekeurd worden en de opzet in grote lijnen neergezet. De website waarvoor we gekozen hebben begint al mooie vormen te krijgen. Aanstaande maandag gaan we voor het eerst skypen. We moeten dan overleggen of we nog een nieuwe ronde workshops moeten doen met een tweede tool en over wat we gaan presenteren tijdens de volgende contactdag in Utrecht. Het blijft leuk om hier mee aan het werk te zijn en vorm aan te geven.


vrijdag 27 februari 2015

Vierde week vrijdag 27 februari

Vrijdag 27 februari


Ondanks de vakantie is het deze week rustig gebleven in onze communicatie. We hebben het allemaal erg druk en we hebben al veel werk verzet. De workshop wordt volgende week aan onze collega's gegeven en we zijn benieuwd hoe zij de workshop ervaren.

De eerste vier weken zijn voorbij gevlogen en we hebben als team ondertussen een aantal keren overleg gehad via whatsapp. De blogpagina is eindelijk online en ondanks dat er veel communicatie mogelijkheden zijn via whatsapp, mail en linoit is er wel iets fout gegaan in de communicatie. Gelukkig kon dit snel worden opgelost en was het probleem niet van invloed op het proces.